Chi tiết sản phẩm

Khung hình vải

Khung hình vải

VND 75,000

Được thực hiện bằng chất liệu vải kate thân thiện với môi trường, có thể giặt sạch, sản phẩm khung tranh vải được tạo ra từ bản tay tỷ mỉ của các anh chị khuyết tật vận động tại Trung tâm chấp cánh và các TNV của dự án Christmas Home.