Chi tiết sản phẩm

Quai vải bảo vệ môi trường

Quai vải bảo vệ môi trường

VND 25,000

Được thực hiện bằng chất liệu kate thân thiện với môi trường, có thể dễ dàng làm sạch và sử dụng rất nhiều lần, sản phẩm được tạo ra từ bàn tay tỉ mỉ của các anh chị khuyết tật vận động tại Trung tâm chấp cánh.