Ngôi nhà của những niềm vui lao động

Ngô Hữu Quyền - TT Chấp Cánh

Đã gắn bó với Nhà May Mắn (Trung tâm chắp cánh) được 9 năm, anh Quyền là nhân viên của phòng Mỹ nghệ, chuyên làm các sản phẩm làm từ tre, trước đây có thêm các anh khác có sức khỏe làm cùng (như anh Nam). Tuy nhiên vì sản phẩm khó bán, hầu như không tiêu thụ được nên Trung tâm đã đóng cửa phòng Mỹ nghệ và các anh phải phân tán làm các công việc khác. Anh Quyền được phân ngồi cắt vải cho phòng may may thú bông. Công việc đơn giản nên thu nhập cũng giảm đi nhiều, nhưng được trung tâm hỗ trợ nên cũng còn đủ ăn.