Ngôi nhà của những niềm vui lao động

Đỗ Minh Tâm - Nhà may mắn

Trung tâm nếu có đơn hàng mới sẽ ưu tiên cho những người có sức khỏe tốt trước để họ có việc làm, còn những người như anh Tâm trung tâm sẽ nuôi ăn nuôi ở vì anh liệt cả tay và chân, sáng tác tranh rất chậm, nhiều khi một bức tranh vẽ đến 3 4 tháng mới xong. Nhưng dù là ai đi nữa thì bức tranh của họ vẽ vẫn rực rỡ sắc màu, đầy tình yêu cuộc sống – đẹp y như những nỗ lực của họ vậy.