Dự án thay đổi định kiến về sản phẩm của người lao động khuyết tật và thực hiện cải tiến và bán sản phẩm để sản phẩm được đến gần hơn với khách hàng tiềm năng. Các sản phẩm giáng sinh được trưng bày và bán tại hội chợ KRUSH và Saigon Outcast. Ngoài ra sản phẩm cũng có trên trang thương mại điện tử TIKI và các nhà thờ trong TP HCM nhân dịp giáng sinh.

Dự án đã tăng thu nhập cho các anh chị khuyết tật ở Nhà May Mắn từ 4 triệu tới 6-7 triệu.