Với mục đích tạo không gian chia sẻ kinh nghiệm làm việc với người lao động khuyết tật, cũng như nắm rõ những rào cản tâm lý của người khuyết tật và có những phương pháp làm việc hiệu quả với nhau, Nhà của VUI tổ chức Workshop với chủ đề: Phương pháp làm việc với người lao động khuyết tật. Workshop tổ chức vào ngày 29/7/2018 tại Viện đào tạo Bách Khoa TP HCM.

Workshop dành cho Nhân viên, tình nguyện viên Nhà của vui; Quản lý, chủ cơ sở các trung tâm bảo trợ người khuyết tật; Các cá nhân tổ chức có mối quan tâm tương tự.

Đây là Workshop đầu tiên của Nhà của Vui, được dẫn dắt bởi cô Ina Chisato – giảng viên của trường Đại học Tohoku Fukushi Nhật Bản và trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh. Cô Chisato đã chia sẻ về chuyến hành trình đầy cảm hứng khi làm việc và nghiên cứu về chủ đề hỗ trợ trẻ em khuyết tật của mình.

Workshop đã mang đến những góc nhìn thực tế và phương pháp làm việc với người khuyết tật. Mong là mọi người tham dự buổi workshop và cả những bạn nhân viên Nhà của VUI đều góp nhặt được những thông tin có giá trị trên con đường đồng hành cùng người yếu thế của chúng ta.