VUI Tour X Mantu 2019 là chương trình thuộc dự án VUI TOUR của Nhà của VUI, dự án kết hợp với các chương trình CSR của doanh nghiệp tổ chức sự kiện cho nhân viên doanh nghiệp và mang các sản phẩm chất lượng của người khuyết tật triển lãm tại các sảnh, lối đi, khu sinh hoạt chung để quảng bá trực tiếp. 

Vui Tour x ManTu 2019 với mục tiêu “mang những điều bình dị tuổi thơ trở về” đã được lên ý tưởng thiết kế  lồng ghép những đặc trưng trung thu Sài Gòn như hẻm lồng đèn và những yếu tố gắn liền với tuổi thơ của những người Việt Nam như làm đèn ông sao, gian hàng quà bánh tuổi thơ, khu phố văn hoá,…

Những sản phẩm của các anh chị NKT tại sự kiện cũng nhận được nhiều sự quan tâm: tranh ốc, xà phòng handmade vẽ trang trí, gấu bông, móc khoá,…