Xưởng bay bổng là dự án phi lợi nhuận với chuỗi các lớp đào tạo nghề miễn phí dành cho người yếu thế hiện đang sống tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Với mục tiêu đào tạo và hỗ trợ tìm kiếm việc làm cho 130 người, dự án dự kiến sẽ triển khai trong vòng 3 năm, bắt đầu từ tháng 05/2021. Trong năm đầu tiên triển khai, dự án hướng đến các lớp đào tạo về nhóm ngành mỹ thuật đa phương tiện, nhằm hỗ trợ các thanh niên khuyết tật có cơ hội tìm kiếm việc làm ổn định  trong bối cảnh tình hình kinh tế đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid 19.

Thời gian đào tạo lớp học đầu tiên khoảng 3 tháng, từ 05/2021 đến 09/2021. Các học viên sẽ được đào tạo kiến thức cơ bản về hội họa và Animation, kết hợp giữa việc học lý thuyết và thực hành song song với nhau. Bên cạnh đó, lớp học còn có những buổi workshop chia sẻ về ngành nghề và định hướng phát triển cho học viên đến từ những chuyên gia trong ngành nhằm cung cấp những kiến thức, bổ sung kỹ năng cho việc định hướng nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm cho học viên trong tương lai. 

Từ biên soạn giáo trình đến việc giảng dạy và cấp bằng chứng nhận, chúng tôi hợp tác với các đối tác có chuyên môn đào tạo về nhóm ngành mỹ thuật đa phương tiện để cung cấp những kiến thức và kỹ năng quan trọng, cần thiết nhất đến học viên một cách tốt nhất. Lớp học được tinh gọn trong 30 buổi học với thời gian cho mỗi buổi là 2 giờ. Ngoài lượng kiến thức được truyền tải, chúng tôi còn chú trọng đến xây dựng bầu không khí và môi trường tại lớp học thân thiện và cởi mở đối với tất cả mọi học viên.

Sau khi kết thúc và lượng giá về lớp đào tạo đầu tiên về animation, chúng tôi sẽ mở thêm các lớp đào tạo nghề miễn phí khác dựa trên nhu cầu học nghề của đối tượng hướng đến cũng như nhu cầu của các nhà tuyển dụng việc làm. Để đưa những lớp học về những ngành nghề mới, phù hợp với xu hướng phát triển của xã hội hiện nay đến những ai đang ở trong hoàn cảnh yếu thế , chúng tôi rất mong nhận được cơ hội hợp tác, tài trợ, đóng góp của tất cả mọi người.