GIẢI PHÁP CSR DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Sau 4 năm thực hành công tác xã hội với hàng loạt đối tác doanh nghiệp, cộng đồng yếu thế và các nhóm phi lợi nhuận, Nhà Của Vui hiểu hơn ai hết mong muốn tham gia vào các hoạt động thiện nguyện, đóng góp cho cộng đồng của các doanh nghiệp và nhân viên của họ.

Với mục tiêu kết nối thật nhiều nguồn lực để san sẻ đến đúng nơi thật sự cần và tạo ra  các giá trị thiết thực cho cộng đồng, dịch vụ CSR/CSV của Nhà của Vui được ra đời. Bắt đầu từ việc chăm sóc để nhân viên và khách hàng của doanh nghiệp trở nên hạnh phúc hơn mỗi ngày, chúng tôi tiếp tục tổ chức các hoạt động để kết nối trực tiếp doanh nghiệp và nhân viên, khách hàng của họ với người yếu thế và các dự án hoạt động vì cộng đồng như một mảnh ghép hoàn thiện hơn bổ sung vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.

Đồng hành thực hiện Trách nhiệm xã hội cùng NCV, doanh nghiệp không những trao đi những giá trị thực tế ưu việt mà còn có thể khẳng định chất lượng thương hiệu với khách hàng, nuôi dưỡng niềm hạnh phúc và gắn bó của nhân viên ngay tại nơi làm việc mỗi ngày.