WORKSHOP VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI

Nhà Của Vui đã được chị Nhung - Kế Toán kiêm Tarot Reader “nhà trồng” hướng dẫn và giải thích tận tình về những vấn đề bảo hiểm xã hội và phúc lợi khi đi

VUI ĐÓN THÁNG TỰ HÀO LGBTI

Bạn có biết mỗi ngày trong tháng 6 đều mang một ý nghĩa riêng đối với cộng đồng LGBTI+ không? Vui cũng đã không biết đến điều này cho tới khi gặp Mx. Kin –