ĐOÀN THÙY LINH

ĐOÀN THÙY LINH

Hi, Linh là mình đây ! Mình thuộc vị trí Team Sales của Nhà, nhưng luôn luôn được thích lân la mọi hoạt động plan khác để được gần gũi Nhà hơn cơ. Ước nguyện rằng một thế giới mà trẻ thơ không còn chịu tổn thương biến cố nữa. Tuyệt vời nhất là thực hiện ước nguyện cùng Nhà Của Vui. Ohyeahs !!!

Go to Top