HỒ QUỐC BẢO

HỒ QUỐC BẢO

Mình là Hồ Quốc Bảo, 98-er đang làm trợ lý truyền thông cho Xưởng Bay Bổng. Trước khi bắt đầu công việc này, nền tảng của mình là một Filmmaker, nhưng mình muốn thử sức thêm nhiều vị trí khác để tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm lẫn trải nghiệm.

Go to Top