LÊ PHƯƠNG THUY

LÊ PHƯƠNG THUY

Mình là con út của gia đình có 5 chị em gái.
Ngoài ra còn là 1 công dân phấn đấu sống lương
thiện và sống hết mình mỗi ngày. Phần lớn thời
gian mình thấy rất hạnh phúc dù gương mặt nếu
không cười trông khá căng thẳng. 🙂

Go to Top