MAI TRỌNG HIỂN

MAI TRỌNG HIỂN

Mình là người làm phim. Tuy hơi im im nhưng làm gì mình cũng mang hết trái tim vào đó. Yêu chim chóc, thích cây cỏ. Ước mơ của mình là mang một hình ảnh Việt Nam nhỏ nhỏ qua những thước phim tài liệu trên màn hình to.

Go to Top