NGUYỄN HIẾU TOÀN

NGUYỄN HIẾU TOÀN

Tòn đang là nhân viên tiếp thị của một cty về lĩnh vực giáo trí cho trẻ em và gia đình. Là một chân sai vặt chuyên nghiệp cộng với bản tính siêng năng, cần cù, tần mẫn, chịu thương, chịu khó, chịu chơi mà Tòn đã được du nạp vào Nhà Của Vui với công việc chính là nghiên cứu, cắt dán, mày mò các món đồ thủ công phục vụ cho nhu cầu tổ chức.

Go to Top