TIÊU HÀ THI

TIÊU HÀ THI

Thời gian mình gắn bó với NCV thật ra cũng không nhiều vì mình với mọi người đa phần là trao đổi và hỗ trợ qua online, chỉ có những dịp tụ tập ăn chơi mình mới gặp được NCV. Nhưng mà ai trong nhà mình cũng nhớ tên nhớ mặt hết nhe, đúng là NCV mà nên ai cũng vui hết trơnnn.

Go to Top