TỐNG TRỌNG NHÂN

TỐNG TRỌNG NHÂN

Chính thân phận của tôi đây là cải tiến kiến phong xã hội, lôi cuốn muôn ngàn thiếu nữ, đề cao hội hàm của thanh niên và kích thích thị trường điện ảnh. Chuyên gia công nghệ ngọc thụ lăng phong Tống Trọng Nhân đây.

Go to Top