TRẦN NGUYỄN LƯƠNG DUYÊN

TRẦN NGUYỄN LƯƠNG DUYÊN

Tên mình ở phía trên, nhưng ở đây thì mình thích được gọi là Kin. Mình đến từ miền tây sông nước nên mình rất thích biển và cá mập. Chào mừng mọi người đến Neverland chỉ có hoạt hình, động vật, thể thao và Blackpink của mình. Dìa dia!!!

Go to Top