TRẦN THỊ HOÀI THU

TRẦN THỊ HOÀI THU

Mình thích tưởng tượng về đủ chuyện trên đời,
thích lướt facebook hóng hớt bốn phương và hay
ước mình có siêu năng lực đọc suy nghĩ :v. Bởi
vậy nên mình bén duyên với truyền thông và mới
chập chững học gây quỹ.

Go to Top