NHÀ CỦA VUI TIẾP SỨC CHO NGƯỜI KHUYẾT TẬT

https://www.youtube.com/watch?v=F6mLUj8sNdI “Năm 2018, dự án Nhà của Vui đã ra đời. Dự án do một nhóm bạn còn rất trẻ lập nên với mong muốn tiếp sức cho người khuyết tật trong hành trình hòa

CHỌN VUI ĐỂ SỐNG

Ngày 13/06/2019, VUI đã nhận được lời mời tham gia vào chuyên mục Sống đẹp thuộc chương trình Vui sống mỗi ngày trên VTV3. Thế là VUI được dịp giới thiệu về các hoạt động