THƯ MỜI TÀI TRỢ

Ngân sách hoạt động của Nhà của VUI đều đến từ các hợp tác và tài trợ của doanh nghiệp. Các hình thức hợp tác Nhà của VUI đề xuất là: Tài trợ hiện kim, tài trợ sản phẩm dịch vụ, hỗ trợ kỹ thuật, cố vấn chuyên môn, đồng tổ chức sự kiện trong lĩnh vực liên quan, hợp tác truyền thông và tham gia với tư cách tình nguyện viên.

Phía dưới đây, Nhà của VUI sẽ liên tục cập nhật các thư mời hợp tác-tài trợ thể hiện mong muốn và nhu cầu của các dự án, giúp đối tác có thêm tư liệu cho ý tưởng hợp tác.

Mọi thắc mắc hoặc đề xuất hợp tác, mời các tổ chức/doanh nghiệp gửi vào email lienhe.nhacuavui@gmail.com hoặc liên hệ số điện thoại 038 954 8727 (Hoài Thu)